مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EXT3

Extended Filesystem 3

ای‌ایکس‌تی۳ یا (Third Extended Filesystem) (به اختصار ext3) یک سیستم پرونده مبتنی بر ژورنال است. ext3 سیستم پرونده پیشین پیش‌فرض هسته لینوکس است.
EXT3
ارسال نظر

ارسال نظر