لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LTD

Limited

ltd. مخفف شرکت با مسئولیت محدود می باشد که پس از نام تجاری شرکت درج میشود، مانند:
The Locomotive Construction Company Ltd
به معنای "شرکت ساختمانی Locomotive با مسئولیت محدود"

چند ویژگی شرکت با مسئولیت محدود در ایران:
شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت است.
هر کدام از شریکان بر اساس سهمی که در شرکت دارند، از حق رای برخوردار می‌باشند. البته می‌توان در اساسنامه حق رای‌ها را تغییر داد.
بر خلاف دیگر انواع شرکتها، حداقل و حداکثر میزانی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد.
LTD