لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:33
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف سمپ

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها MeSHs Medical Subject Headings مجموعه واژگانی است که توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده (NLM) ایجاد شد تا در نمایه‌سازی مقالات نشریات و فهرستگان کتابهای علوم زیستی به کاربرده شود.

سمپ