لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 23:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PET
مخفف عبارت PET
Positron Emission Tomography
مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزی...
TOEFL
مخفف عبارت TOEFL
Test of English as a Foreign Language
تافل، نام آزمونی است که میزان توان...
IELTS
مخفف عبارت IELTS
International English Language Testing System
آیلتس (نظام بین‌المللی ارزشیابی زب...
STP
مخفف عبارت STP
Standard conditions for Temperature and Pressure
در شیمی و سایر علوم، STP یا استاند...
UFO
مخفف عبارت UFO
Unidentified Flying Object
اشیای پرنده ناشناخته (بشقاب پرنده)...
MBA
مخفف عبارت MBA
Master of Business Administration
اِم بی اِی درجهٔ کارشناسی ارشد در ...