لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:39
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CNG

Compressed Natural Gas

گاز طبیعی متراکم. سوختی مناسب جایگزین بنزین و گازوییل که سازگار با محیط زیست نیز هست.
CNG