لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UGC

User Generated Content

محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را UGC می‌گویند.
UGC