لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 مهر 1398 - 09:20
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نسیم

نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه

نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن = نشاط . حرف س سلامتی . حرف ی = یادها . حرف م = مسابقه
نسیم