لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف STFU

Shut The Fuck Up

STFU یک اصطلاح می‌باشد، به معني ( لطفا خفه شو ! ) يا ( در گاله رو ببند ! )
STFU