مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBA

Can't Be Arsed

CBA به معناي حس و حال انجام كاري رو نداشتن و يا توان انجام كاري رو نداشتن.
CBA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود