مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
شفق
مخفف عبارت شفق
شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی
شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی...
پاوا
مخفف عبارت پاوا
پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا
پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا...
INSEP
مخفف عبارت INSEP
Institute of Sport, Expertise and Performance
مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد...
متما
مخفف عبارت متما
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت...
ICCS
مخفف عبارت ICCS
Institute for Cognitie Science Studies
پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ۱۳۷۷...
IPM
مخفف عبارت IPM
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM مرکزی...
CPD
مخفف عبارت CPD
Central Police Department
مخفف اداره ی پلیس مرکزی می باشد که بر...
IMF
مخفف عبارت IMF
Impossible Missions Force
نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش های...
مپ
مخفف عبارت مپ
مدیریت پسماند
مدیریت پسماند و یا مدیریت زباله، مدیریت...
UNODC
مخفف عبارت UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد...
STS
مخفف عبارت STS
Science, Technology and Society
انجمن علم و فناوری در جامعه (STS)...
شستا
مخفف عبارت شستا
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به...
CNPA
مخفف عبارت CNPA
Counter Narcotice Police of Afghanistan
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان...
IMI
مخفف عبارت IMI
Industrial Management Institute
IMI به مفهوم سازمان مدیریت صنعتی است....