لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 19:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ISIS
مخفف عبارت ISIS
The Institute for Science and International Security
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا ب...
AIAA
مخفف عبارت AIAA
American Institute of Aeronautics and Astronautics
انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانور...
سنهاب
مخفف عبارت سنهاب
سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی ح...
IVVF
مخفف عبارت IVVF
Independent Verification and Validation Facility
مرکز تصدیق و اعتبارسنجی مستقل (IVV...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تول...
GISS
مخفف عبارت GISS
Goddard Institute for Space Studies
انستیتوی گودارد برای مطالعات فضایی...
CDSCC
مخفف عبارت CDSCC
Canberra Deep Space Communication Complex
مرکز شبکه فضای دوردست کانبرا (CDSC...
NOAO
مخفف عبارت NOAO
National Optical Astronomy Observatory
رصدخانه اپتیکی ملی آمریکا یک سازما...
NRAO
مخفف عبارت NRAO
National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا...
NHMFL
مخفف عبارت NHMFL
National High Magnetic Field Laboratory
آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا ...