لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 2 اسفند 1397 - 10:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف سمات

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان مرداد سال ۹۷ معرفی کرد.
سمات