لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SID

Society for Information Display

صفحه‌نمایش‌های اطلاعاتی (محصول سامسونگ)
SID