لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 22:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HSDD

Hypoactive Sexual Desire Disorder

اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم تمایل جنسی و داشتن حداقل هوس و اشتیاق لازم برای انجام آمیزش جنسی در یک زوج، که غالباً در زندگی زناشویی روی می‌دهد.
HSDD