لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف QQH

Quater Quaque Hora

مصرف دارو برای هر چهار ساعت
QQH