لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:10

مخفف ITU

Intensive Treatment Unit

بخش درمان فشرده در بیمارستان
ITU