مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIVX

Digital Video Express

DivX نام کدکی برای فشرده سازی و پخش فایل‌های ویدئویی بر اساس بخش ۲ استاندارد MPEG-۴ است. DivXNetworks به عنوان مُبدع و توزیع کننده این تکنولوژی اغلب از آن به عنوان ام‌پی‌تری برای ویدئو یاد می‌کند، که با توجه به حجم بسیار کم آن، کیفیت بسیار خوبی را ارائه می‌کند.

رقیب این کدک، کدک مبدا باز اکس‌وید است که در تمام آزمایش‌های میدانی که از سال ۲۰۰۳ به عمل آمده عملکرد بهتری نسبت به DivX نشان داده است، ولی موفقیت تجاری آن را نیافته است.
DIVX
ارسال نظر

ارسال نظر