لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 18:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EPROM
مخفف عبارت EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
EEPROM
مخفف عبارت EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
ACID
مخفف عبارت ACID
Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Ato...
UDDI
مخفف عبارت UDDI
Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فر...
ARPA
مخفف عبارت ARPA
Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا د...