لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 12:14

مخفف ISR

Information Storage and Retrieval

ذخیره و بازیابی اطلاعات
ISR