لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:29

مخفف ISR

Information Storage and Retrieval

ذخیره و بازیابی اطلاعات
ISR