لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AFOOFA

All For One One For All

آفوفا afoofa مخفف شعار "همه برای یکی یکی برای همه " "all for one one for all" می باشد.
afoofa علامت تجاری ثبت شده شرکت آفتاب تابناک پارس (سهامی خاص) می باشد.
AFOOFA