مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAL

Phase Alternating Line

پال مخفف «خط فاز متناوب» (PAL)، سیستم فرستنده رنگی است که در سامانه فرستنده تلویزیونی در بیشتر نقاط جهان از آن استفاده می‌شود. سامانه‌های رایج دیگر تلویزیون آنالوگ سکام یا ان تی اس سی می‌باشند.
PAL
ارسال نظر

ارسال نظر