مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HARPS

High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher

HARPS، جستجو گر دقت بالای سرعت شعاعی سیار، یک طیف نگار با دقتی بی نظیر که به جستجوی سیارات فوق منظومه ای اختصاص داده شده است.
HARPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود