مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CVR

Cockpit Voice Recorder

سیستم ضبط کننده صدای خلبان (جعبه سیاه)
CVR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود