مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OCB

مخفف عبارت OCB

Organizational Citizenship Behaviour
مفهوم « رفتار شهروندی سازمانی » ( OCB )...
CVT

مخفف عبارت CVT

Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئوناردو...
IChemE

مخفف عبارت IChemE

Institution of Chemical Engineers
انجمن مهندسان شیمی یک موسسه بین المللی...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
شتاب

مخفف عبارت شتاب

شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي
شبكة تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) از...
AAC

مخفف عبارت AAC

Autoclave Aerated Concrete
AAC یک محصول بتنی با تکنولوژی پیشرفته...