مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OLP

مخفف عبارت OLP

Our Lady Peace
آور لیدی پیس که به اختصار اواِل‌پی گفته...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
OSI

مخفف عبارت OSI

Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی است...