مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات انرژی

CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
MEH

مخفف عبارت MEH

Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
ASHRAE

مخفف عبارت ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
VCC

مخفف عبارت VCC

Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...