مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات انرژی

CBRN
مخفف عبارت CBRN
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
MEH
مخفف عبارت MEH
Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
ASHRAE
مخفف عبارت ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
LDR
مخفف عبارت LDR
Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...