مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FUT

FIFA Ultimate Team

تیم نهایی فیفا
FUT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود