مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAFAT

Royal Air Force Aerobatic Team

نام تیمی در مسابقات مانور هواپیمایی (آمریکا)
RAFAT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود