مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف O3

Ozone

اُوزون یکی از آلوتروپهای اکسیژن است به فرمول O۳ که گازی با اکسیدکنندگی بسیار بالاست. ازن معمولاً ناپایدار بوده و در بسیاری از واکنش‌ها مانند کلر عمل می‌کند و با مکانیزم ترکیب شدن با پروتئین و بی‌اثر کردن آنزیم کاهنده که برای تنفس یاخته مهم است، به عنوان میکروب کش عمل می‌کند. خاصیت اکسیدکنندگی این گاز باعث می‌شود تا کاربردهای صنعتی زیادی داشته باشد و در غلظت‌های بالاتر از ۱۰۰ جزء در میلیارد اثر تخریبی شدیدی بر مخاط و اندام‌های تنفسی جانورانی|ازون در فضای نزدیک به زمین]] از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا محسوب می‌شود اما ازن موجود در لایه ازون برای جانوران و گیاهان سودمند است چراکه از ورود نور ماوراء بنفش و پرتوهای پر انرژی به زمین جلوگیری می‌کند. اوزن یک عنصر ۳مولوکولی است یعنی کوچک‌ترین ذره آن مولکول‌های ۳اتمی است.
O3
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود