مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADS

Astrophysics Data System

ای‌دی‌اس به معنی (سیستم داده های اخترفیزیک) یک ستاره است که در صورت فلکی چلپاسه قرار دارد.
ADS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود