مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDS

Data Distribution Service

سرویس توزیع داده
DDS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود