مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XOR

Exclusive Or

جبر بولی (XOR) ساختاری جبری است که به عملگرهای منطقی و، یا, نفی و یای منحصر می‌پردازد. نام این جبر از نام جرج بول ریاضیدان انگلیسی گرفته شده (1854) که سعی در برخورد جبری به منطق گزاره‌ها داشت. امروزه جبر بول به گستردگی در طراحی مدارهای الکترونیک به‌کار می‌رود. کلود شانون از پیشگامان رایانه‌های ارقامی نخستین بار از این جبر در طراحی رایانه بهره گرفت.
XOR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود