مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNP

People National Party

حزب ملی مردم
PNP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود