مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FGS

For God Sake

به خاطر خدا
FGS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود