مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHK

Check

چک کردن
CHK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود