مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DM

Direct Message

DM به معنای پیام مستقیم ( معمولا در اینستاگرام استفاده می‌شود ).
DM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود