مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOQ

Multiple Order Quantity

تعداد سفارش های متعدد
MOQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود