مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTU

Counter Terrorist Unit

واحد ضد ترور
CTU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود