مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECHO

Eastern Regional Conference of Homophile Organizations

کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های همجنسگرایان
ECHO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود