مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سجا

سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران
سجا
ارسال نظر

نظرات کاربران

ارشد در 27 دی 1400 گفته:
ایثارگران همیشه به کشور خدمت خواهد کرد

ارسال نظر