مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRIAF

Islamic Republic of Iran Air Force

نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران (نهاجا)
IRIAF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود