مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا ، تاسیس ۱۹۷۰، یک سازمان پژوهشی فدرال آمریکا است.
این سازمان عهده دار و مجری طرحهای ملی ایالات متحده در زمینه برنامه‌های جوی و اقیانوسی است.
NOAA
ارسال نظر

ارسال نظر