مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PMPO

Peak Music Power Output

اوج قدرت پخش موسیقی
PMPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود