مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WK

Week

هفته
WK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود