مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TOP

Topical

موضعی
TOP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود