مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TAB

Tabella

قُرص‌هاّ یا کُلیچه اشکال دارویی جامدی هستند که از فشرده شدن گرده‌ها و ریزدانه‌ها به وجود می‌آیند و شامل انواع زیر می‌باشند:

قرص‌های فشرده شده (Compressed Tab) که از فشرده شدن ساده مواد اولیه تهیه می‌شوند مانند استامینوفن.
قرص‌های چندبار فشرده‌شده (Multiple Compressed Tab) این نوع قرص‌ها یا به صورت دو لایه مجزا بر روی هم فشرده شده‌اند یا یک قرص در درون قرص دیگر وجود دارد. علل تهیه این شکل قرص عبارتست از:
ناسازگاری شیمیایی مواد داخل قرص.
باز شدن دارو در چند مرحله.
تمایز فراورده یک کارخانه از فراورده‌های مشابه.
مانند آ.اس. آ (ترکیب استامینوفن- کافئین- آسپیرین)
TAB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود