مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KVO

Keep Vein Open

باز بودن ورید ( رگ )
KVO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود