مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MK

Macedonia

مخفف کشور مقدونیه
MK
ارسال نظر

ارسال نظر