مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KR

Korea (South)

مخفف کشور کره جنوبی
KR
ارسال نظر

ارسال نظر