مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JO

Jordan

مخفف کشور اردن
JO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود