مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ID

Indonesia

مخفف کشور اندونزی
ID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود